Conflictmanagement

 
 
 
Chris van der Corput
 

19 juni 2017

Chris van der Corput

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Mediation

Door verschillende organisaties wordt nagedacht over hoe conflicten buiten de rechtszaal zijn op te lossen. Daarvoor is onder andere mediation ontwikkeld maar mediation speelt zich meestal af tussen twee personen. Binnen organisaties spelen vaak, al dan niet openlijk, conflicten die de organisatieontwikkeling ernstig kunnen belemmeren en tot hoge kosten voor de organisatie kunnen leiden. Zo spreekt men eenvoudig gezegd wel van microsociale conflicten wanneer deze zich tussen twee personen afspelen, van mesosociale conflicten wanneer die conflicten door een hele organisatie voelbaar zijn en van macrosociale systemen wanneer deze zelfs de organisatie overstijgen en landelijk van invloed zijn op allerhande terreinen.

Conflicten zijn niet alleen juridisch te duiden en te herleiden tot juridische geschillen, het is veel meer. Conflicten hebben een sociaalpsychologische impact die in de rechtszaal niet wordt onderzocht en benoemd. Op biologisch vlak kan gezegd worden dat mensen letterlijk ziek kunnen worden van conflicten op de werkvloer.

In verband daarmee zijn conflictmanagement systemen ontwikkeld, met name gebaseerd op studies van de bekende wetenschapper Friedrich Glasl. Inmiddels is mr. Van der Corput een van de eersten in Nederland die de specialisatie Conflictmanagement en Systeemdesign succesvol heeft afgerond. Hij is in staat conflicten binnen organisaties te herkennen en benoemen, kortom, de conflictcultuur in beeld te brengen, de conflictkosten te berekenen en stap voor stap conflictmanagement systemen tezamen met medewerkers van de organisatie te ontwerpen en te integreren in de organisatie en de organisatieprocessen waarmee een conflictbestendige cultuur in de organisatie wordt ontwikkeld.

Wanneer organisaties open staan voor het toepassen van conflictmanagement systemen, kan dat de productie doen verhogen, de werktevredenheid en werkbetrokkenheid verbeteren en tot slot de organisatiebinding worden vergroot. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat organisatiebinding de laatste jaren minder door medewerkers wordt gevoeld en gemakkelijker van baan wordt veranderd. Wanneer organisaties in staat zijn werktevredenheid, werkbetrokkenheid en organisatiebinding te vergroten komt dat de ontwikkeling van de organisatie ten goede. Dat leidt normaal gesproken dan tot meer winstgevendheid en minder verzuim.

Voor vragen over het onderwerp kunt u contract opnemen met mr. C.M. (Chris) van der Corput