Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 
 
 
Jeroen Hellendoorn
 

11 september 2017

Jeroen Hellendoorn

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Ondernemingsrecht

In Juni 2016 heeft de toenmalige Minister Van der Steur het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangeboden aan de Tweede Kamer. Belangrijke element van deze wetgeving is dat deze voor alle rechtspersonen gaat gelden, derhalve naast N.V.’s en B.V.’s ook voor onder meer verenigingen en stichtingen.

Veel regels die nu al gelden voor N.V.’s en B.V.’s worden  ook van toepassing op de andere rechtspersonen. Daarnaast worden regels voor ontslagrecht voor onder meer stichting bestuurders en commissarissen  vernieuwd en wordt een duidelijke algemene regeling gegeven voor een aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement. Voor alle rechtspersonen wordt de regel ingevoerd dat bestuurders met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming. Dit wordt in het voorstel geregeld.

Een belangrijk aspect van het wetsvoorstel is voorts dat de bepalingen over aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissementen ook gaan gelden voor bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen.

Dit heeft het afgelopen jaar al tot gevolg gehad dat veel bestuurders van verenigingen en stichtingen huiverig zijn om hun bestuurstaak als bestuurder voort te zetten of zelfs bestuurder te worden. Deze effecten zijn ongewenst en het lijkt erop dat er een aanpassing op de wetgeving zal komen om meer bescherming te bieden aan bestuurders en commissarissen die als vrijwilliger actief willen zijn. Dat is goed nieuws voor verenigingen en stichtingen die immers drijven op vrijwilligers.