Indexeringspercentage alimentatie 2019

 
 
 
Evelien Geerings
 

13 december 2018

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Elk jaar stelt de Minister van Justitie het percentage vast waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Het indexeringspercentage is voor het jaar 2019 vastgesteld op 2%. Op 1 januari 2019 gaat deze wijziging in. De indexering geldt van rechtswege voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Slechts indien de rechter de indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten in zijn uitspraak, hoeft de alimentatie niet te worden geïndexeerd. 

Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van indexcijfers van de CAO-lonen. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven ook rekening gehouden met de ontwikkelingen van salarissen bij de overheid en met de ontwikkelingen van de salarissen in andere sectoren. De strekking van de indexering is dan ook een algemene regeling te geven voor de jaarlijkse aanpassing van de hoogte van de onderhoudsbijdrage in verband met geldontwaarding en de daarmee samenhangende stijging van de lonen.