Ook als ouders nooit hebben samengewoond, profiteert hun kind van de stijging van het inkomen van de onderhoudsplichtige ouder

 
 
 
Evelien Geerings
 

23 maart 2019

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Echtscheiding

Voor de vaststelling van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen is een forfaitair systeem ontwikkeld dat is neergelegd in het rapport “Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie”. Aan de hand van het netto besteedbare gezinsinkomen en het aantal en de leeftijd van de tot het gezin behorende kinderen, wordt aan de hand van een tabel bepaald wat de behoefte is van het betreffende kind.

Voorts wordt in het rapport tot uitgangspunt genomen dat de stijging van het inkomen van een ouder van invloed is op de vaststelling van de behoefte, in die zin dat voor zover het inkomen van die ouder hoger wordt dan het gezinsinkomen tijdens het huwelijk of de samenleving, dat hogere inkomen de maatstaf is voor de bepaling van de behoefte.

Indien een kind nooit heeft samengeleefd in gezinsverband, wordt in het rapport een afwijkende berekeningsmethodiek gehanteerd. In zo’n situatie wordt de behoefte aldus bepaald dat het gemiddelde wordt genomen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget) en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder. De inkomens dienen in dat geval niet bij elkaar te worden opgeteld.

In het rapport wordt geen aanbeveling gedaan omtrent de vraag of de inkomensstijging van een ouder ook van invloed is op de behoefte van een kind dat nooit in gezinsverband heeft samengeleefd.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 december 2018 (ECLI:NL: GHARL:2018:10666) deze vraag positief beantwoord. Het gerechtshof heeft dienaangaande overwogen dat “Hoewel de situatie in deze zaak in zoverre anders is dat partijen nooit met de minderjarige in gezinsverband hebben geleefd, het hof aanleiding ziet haar (ook) te laten profiteren van de stijging van het inkomen van de man, dat aanzienlijk hoger is dan in 2011, het geboortejaar van de minderjarige. In lijn hiermee zal het hof de behoefte van de minderjarige bepalen door middeling van de behoeftebedragen verkregen aan de hand van de inkomens van ieder van partijen in het jaar van de ingangsdatum van de kinderalimentatie, namelijk 25 november 2016”. Het gevolg van dit oordeel was dat kinderalimentatie in deze zaak op een hoger bedrag werd vastgesteld.

Hebt u vragen over de vaststelling van kinderalimentatie in een vergelijkbare situatie of hebt u andere vragen over kinderalimentatie, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de advocaten van de sectie Personen- en familierecht van TRC Advocaten.