Komst rechtbank Eindhoven zaak van lange adem

 
 
 
 

6 december 2010

Marieke Van Schagen

 
 
EINDHOVEN - De kans dat Eindhoven op korte termijn een rechtbank krijgt, lijkt uitgesloten. De wet die dat moet regelen is nog niet gereed en het geld ligt niet voor het oprapen. Bobvendien staat er momenteel een staatssecretaris Veiligheid en Justitie aan het roer die als Kamerlid keer op keer liet weten dat Eindhoven voor hem geen prioriteit heeft.

Het ligt voor de hand dat het bestuur van de rechtbank in Den Bosch zal kiezen voor een groeimodel, waarbij in eerste instantie laagdrempelige zaken uit de regio Eindhoven/Helmond niet langer in Den Bosch worden afgehandeld, maar in Eindhoven. Te denken valt aan zaken waarmee de burger veel in aanraking komt zoals arbeids- en pachtzaken en huurkwesties.

Eindhoven omarmt de keuze van het vorige kabinet dat de 10 grootste gemeenten en provinciehoofdsteden een rechtbank behoren te hebben. Eindhoven is de economische motor van een verzorgingsgebied met 1,3 miljoen inwoners met een grote internationale uitstraling.

 

Bron: Eindhovens Dagblad maandag 6 december 2010