Wanneer een naaste overlijdt komt er veel op u af. Vaak is het een verdrietige tijd, waarin u ook nog van alles moet regelen, terwijl uw hoofd daar niet echt naar staat. Zeker op het gebied van erfrecht kan het daarom prettig zijn hulp te krijgen. Als u op zoek bent naar een advocaat inzake erfrecht in en rond Veldhoven, dan bent u bij TRC Advocaten aan het juiste adres.
 

Heeft u een erfrechtadvocaat in de regio Veldhoven nodig?

Er zijn na het overlijden van een erflater vaak veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen van het huurcontract van de woning van de overledene. Ook verzekeringen zullen opgezegd moeten worden en er zal belastingaangifte gedaan moeten worden. Daarnaast moet ook de nalatenschap nog afgewikkeld worden. Zo zal er besloten moeten worden of er gekozen wordt voor zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Er kan ruzie ontstaan tussen de erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap, of een geschil met de executeur, vereffenaar of schuldeiser. In al deze gevallen kan TRC Advocaten u bijstaan. 
 

TRC Advocaten: experts op het gebied van erfrecht

Onze advocaten staan u met raad en daad terzijde bij vragen op het gebied van erfrecht. Niet alleen bij vragen over de verdeling van de nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook bij:

  • problemen rond de aanstelling van een executeur of testamentair-executeur;
  • de uitleg en aantasting van een testament, bijvoorbeeld vanwege een wilsgebrek bij de erflater;
  • de afwikkeling van een legaat;
  • vruchtgebruik;
  • bewindvoering;
  • ouderlijke boedelverdeling;
  • de inbreng van giften en de rol van giften bij een legitieme portie;
  • erfbelasting/successierechten/successieheffing;
  • de mogelijkheden bij onterving of als u onterfd bent.

Zoekt u in de regio Veldhoven een erfrechtadvocaat? Neem dan vrijblijvend contact op met TRC Advocaten via ons contactformulier. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en zetten hun expertise graag in om u verder te helpen.

Bezoek voor meer informatie ook de TRC familie- en erfrecht website

 

Werkzame
advocaten