Scheidingsmediation/- bemiddeling

Bij mediation lossen partijen hun conflict zelf op via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Naast het feit dat de advocaten van TRC u als eigen advocaat met raad en daad terzijde kunnen staan, zijn al onze familierechtadvocaten ook echtscheidingsmediator. Zij zijn aangesloten bij de Vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Enkelen van hen zijn ook geregistreerd als kwaliteitsmediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Onder begeleiding van een mediator komen de emoties vaak weer tot bedaren, gaat onbegrip over in begrip en verandert wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen de mensen met open vizier en respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen bespreken en aan de oplossing werken. Bij mediation of scheidingsbemiddeling vinden wij persoonlijk contact en een goede communicatie met alle betrokken partijen zeer belangrijk. We besteden aandacht aan een goede verstandhouding tussen ex-partners. Dat is vooral voor de kinderen van groot belang.

Naast het feit dat bij mediation meer aandacht wordt besteed aan emoties en communicatie, is een groot voordeel van mediation dat slechts één advocaat wordt ingeschakeld, hetgeen uit kostenoverwegingen vaak positief is. Bovendien hebt u veel meer de regie over het procesverloop en duurt een mediationtraject in het algemeen een stuk korter dan een procedure.

Als mediator begeleiden wij de echtscheiding en informeren wij u en uw ex-partner over alle gevolgen van de echtscheiding. Het gehele proces is bij ons dan in goede handen. Meer informatie over mediation vindt u hier.

Mediation op andere rechtsgebieden

De mediators van TRC Advocaten zijn ook ervaren en bedreven in het bemiddelen in andersoortige zaken dan familierechtelijke aangelegenheden. Ook bij bijvoorbeeld arbeidszaken of bouwrechtelijke geschillen kan het van een absolute meerwaarde zijn dat een bestaand geschil wordt beslecht door bemiddeling. Op die manier is er veel aandacht voor het behoud van de zakelijke relatie of juist voor een waardige manier van afscheid van elkaar nemen. Het voordeel van een advocaat-mediator is bovendien dat deze met veel kennis van de rechtspraktijk een traject kan begeleiden.

Hebt u meer vragen over mediation, neem dan contact op met één van de mediators van TRC Advocaten.

Werkzame
advocaten