• opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
  • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • arbeidsongeschiktheid 
  • CAO-recht
  • concurrentie- en relatiebedingen
  • overgang van een onderneming
  • wijziging arbeidsvoorwaarden
  • bedrijfsongevallen
  • internationale arbeidsrelaties 

 

 

Werkzame
advocaten