Bij het familie- en erfrecht gaat het om kwesties waarin naast de zakelijke aspecten van een juridisch vraagstuk de persoonlijke emoties een grote rol kunnen spelen. De juridische deskundigheid en praktijkervaring van onze advocaten komen dan goed van pas. Onze advocaten zijn oprecht betrokken en besteden aandacht aan de persoonlijke aspecten van uw zaak, zonder daarbij het zakelijke belang uit het oog te verliezen. Al onze advocaten van de sectie familie- en erfrecht zijn aangesloten bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS), de specialisatievereniging voor familierechtadvocaten.

De advocaten van TRC kunnen u met raad en daad terzijde staan bij alle zaken die het familie- of erfrecht betreffen, zoals:

 • echtscheiding en scheiding van tafel en bed;
 • echtscheidingsbemiddeling/ mediation;
 • verbreking ongehuwd samenwonen/ samenlevingsovereenkomst
 • alimentatie, levensonderhoud en andere onderhoudsverplichtingen;
 • omgangsregelingen en zorgverdelingen;
 • (ouderlijk) gezag en voogdij;
 • adoptie;
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of vervangende toestemming voor erkenning;
 • curatele, mentorschap en bewind;
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
 • klachten tegen Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming;
 • samenlevingscontracten en afwikkelingen huwelijkse voorwaarden;
 • het afwikkelen van periodieke of finale verrekenbedingen;
 • boedelverdelingen, verdelingen van een gemeenschap van goederen;
 • pensioenverevening, afstorting en conversie;
 • naamswijzigingen

Overige kwesties

Ook met betrekking tot alle overige kwesties die met het personenrecht of het familierecht te maken hebben, bent u bij TRC Advocaten aan het juiste adres. Heeft u meer vragen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Werkzame
advocaten