Samen scheiden met een advocaat: mediation

Gelukkig is het in veel echtscheidingssituaties zo, dat beide partners de gevolgen van hun echtscheiding samen met behulp van een advocaat-scheidingsmediator willen en kunnen regelen. Dit heet een mediation of wel echtscheidingsbemiddeling. Let wel: deze bemiddeling door de advocaat-scheidingsmediator is er niet op gericht om relatiebemiddeling te geven c.q. of om de relatie nog te redden. De bemiddeling is er op gericht om in onderling overleg – rekening houdende met alle belangen – goede afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding voor beide partners en de kinderen. Kenmerk van een mediation is dat de partners samen een afspraak met een advocaat-scheidingsmediator maken om zo onder begeleiding van deze advocaat-scheidingsmediator in onderling overleg te komen tot het opstellen van een ouderschapsplan (indien er minderjarige kinderen zijn) en een echtscheidingsconvenant.

Al onze familierechtadvocaten zijn tevens gecertificeerd mediator en aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. Voor meer informatie over deze vereniging, de toelatingsvereisten en kwaliteitswaarborgen van deze vereniging en over het scheiden in onderling overleg verwijzen wij u ook graag naar www.vfas.nl.

Samen scheiden met een eigen advocaat: overlegscheiden

Voor mensen, die wel in goed onderling overleg willen scheiden, maar zich wellicht wat minder zeker voelen in een mediation of toch ook een eigen advocaat willen om hun belangen te behartigen is er ook nog de mogelijkheid van een zogenaamde overlegscheiding. Deze manier van scheiden (collaborative divorce) is overgenomen vanuit de Verenigde Staten waar zij al jarenlang met succes wordt toegepast.

Anders dan bij een mediation hebben beide partners een eigen advocaat en is er indien partijen dit wensen ook nog een coach betrokken, die aandacht heeft voor het proces van het scheiden en daarmee gepaard gaande emoties. Ook kan er een onafhankelijk financieel expert worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor complexe zakelijke onderdelen van de echtscheiding zoals de waardering van een onderneming. Er kan ook indien dit nodig blijkt een kindercoach of psycholoog worden ingeschakeld voor begeleiding van de kinderen en/of partijen.

Bij het scheiden middels een mediation of overlegscheiding is het zo, dat er aan het einde van het overlegtraject met behulp van de mediator of overlegscheidingsadvocate een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant tot stand is gekomen.  Er hoeft dan ook niet inhoudelijk geprocedeerd te worden: het traject bij de Rechtbank verloopt volledig schriftelijk.

Mw. mr. G.G.J. (Ghislaine) van Kooten heeft de opleiding tot overlegscheidingsadvocate gevolgd en is aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals. Voor meer informatie over deze manier van scheiden en de deskundigheid van de daarbij aangesloten collaborative professionals verwijzen wij u graag naar www.overlegscheiden.com

Animatie Collaborative Practice VvCP

Werkzame
advocaten