De specialisten van TRC Advocaten worden met regelmaat door de Rechtbank benoemd tot curator of bewindvoerder. Zij zijn dus bekend met de wijze waarop faillissementen worden afgewikkeld. Vanuit die ervaring zijn zij voorts goed in staat om u als ondernemer, die geconfronteerd wordt met een (dreigend) faillissement, met raad en daad bij te staan. Dat kan een veelvoud aan terreinen betreffen:

  • het doen van eigen aangifte van een faillissement doordat u in liquiditeitsproblemen bent  geraakt en daardoor niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen;
  • het indienen van een faillissementsaanvraag jegens een partij die zijn verplichtingen niet  nakomt (incassomiddel); 
  • het instellen van verzet en/of hoger beroep tegen een uitgesproken faillissement;
  • het behartigen van uw belangen in een geschil met de curator waar het betreft paulianeus handelen of bestuurdersaansprakelijkheid; 
  • het begeleiden van u als ondernemer ingeval van beoogde doorstart na faillissement;
  • het bewerkstelligen van een buitengerechtelijk akkoord;
  • het adviseren omtrent financiering van uw onderneming en te verkrijgen of te verstrekken  zekerheden (pandrecht; hypotheek; borgtocht; bankgarantie e.d.).

Werkzame
advocaten