De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (kort gezegd: WHOA) voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de Faillissementswet. Tot voor kort bood de Faillissementswet nauwelijks instrumenten om een ondernemer die in zwaar weer verkeert, een uitweg te bieden. Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk dat die ondernemer, terwijl de onderneming wordt voortgezet, zijn schulden saneert door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Ook biedt deze wet de mogelijkheid om bij bedrijfsbeëindiging een zogenaamde “zachte landing” te maken zonder dat faillissement nodig is (hetgeen vaak in het belang is van de betrokken schuldeisers). Onder in de wet geformuleerde voorwaarden, kunnen schuldeisers worden verplicht met het aangeboden akkoord in te stemmen.

Met het oog op de inwerkingtreding van de WHOA, heeft TRC Advocaten een speciaal WHOA-team in het leven geroepen. Binnen dat team werken gespecialiseerde WHOA-advocaten van TRC nauw samen met financieel specialisten en valuators. Dat multidisciplinaire team is in staat om u in een traject van circa 10 weken te begeleiden naar een sanering van schulden.

TRC Advocaten staat daarnaast ondernemers bij, die in het kader van de WHOA geconfronteerd worden met een aanbod voor een akkoord door één van haar debiteuren. Primair gaat het daarbij om de beoordeling of het aangeboden akkoord voldoende recht doet aan uw positie als schuldeiser. Maar daarnaast biedt de WHOA u ook de mogelijkheid om  zelf een onderhands akkoord van uw debiteur te initiëren. Dat kan interessant zijn, omdat een WHOA akkoord veelal zal leiden tot een hogere uitkering dan in geval van faillissement.

Werkzame
advocaten