Intellectueel eigendom

Of u nu auteur, ontwerper, ontwikkelaar of uitvinder bent, uw werk verdient bescherming. Deze bescherming kan plaatsvinden via het intellectuele eigendomsrecht. De specialisten van TRC Advocaten adviseren en procederen onder meer over de volgende onderwerpen:

  • Auteursrecht;
  • Merkenrecht;
  • Domeinnaamrecht;
  • Handelsnaamrecht.

TRC Advocaten adviseert onder meer over het verkrijgen en overdragen van intellectueel eigendom. Daarbij valt te denken aan de overdracht van auteursrechten of het registreren van een domeinnaam.

Daarbij is van belang dat sommige rechten van intellectueel eigendom vanzelf kunnen ontstaan, zoals auteursrechten en handelsnaamrechten. Andere rechten, zoals merkrechten en octrooirechten, moeten echter worden geregistreerd.

Naast het adviseren, heeft TRC Advocaten ruime ervaring op het gebied van procederen. Daarbij gaat het vaak om handhavingskwesties, bijvoorbeeld wanneer er inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendom, of juist wanneer u zelf van een inbreuk wordt beschuldigd.

Vaak speelt bij een inbreuk een spoedeisend belang. In zulke gevallen kan een verbod op de inbreuk in kort geding worden gevorderd, zodat op korte termijn kan worden gehandhaafd.

ICT en Privacy

Rechten van intellectueel eigendom zijn vaak nauw verbonden met de onderwerpen ICT en privacy. TRC Advocaten heeft ervaring met vele kwesties, waaronder:

  • Licentieovereenkomsten;
  • Service Level Agreements (SLA);
  • Opslag van data en de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • Cloud contracten.

De ervaring leert dat ICT-projecten vaak leiden tot een conflict. Vaak voldoet het eindresultaat niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. TRC Advocaten kan helpen bij het duidelijk vastleggen van verplichtingen in een overeenkomst. In dat geval worden overschrijdingen van kosten en oplevertermijnen snel inzichtelijk.

Indien uw opdrachtnemer of opdrachtgever de verplichtingen niet behoorlijk nakomt, kunnen de specialisten van TRC Advocaten in een procedure nakoming of schadevergoeding vorderen.

Werkzame
advocaten