Voor wat betreft vennootschapsrecht denkt TRC Advocaten met name aan:

 • besloten vennootschap en naamloze vennootschap

maar daarnaast aan de personen vennootschappen zoals

 • vennootschap onder firma
 • maatschap
 • commanditaire vennootschap
 • eenmanszaak

Voor verenigingen en stichtingen heeft TRC eveneens veel kennis in huis.

Voor wat kwesties van vennootschapsrecht betreft moet u denken aan:

 • aandelen (/aandeelhouders) (bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomst of certificaathoudersovereenkomst)
 • het vermogen van de vennootschap
 • de aandeelhoudersvergadering
 • het bestuur van de vennootschap en het toezicht
 • de ontbinding van de vennootschap
 • fusie en splitsing
 • geschillen en het recht van enquête
 • jaarrekening en het jaarverslag

Wat betreft de personenvennootschappen moet u denken aan:

 • maatschapscontracten
 • vennootschapscontracten
 • aansprakelijkheid van vennoten

Het vennootschapsrecht heeft ook aanraking met andere kwesties zoals de Wet op het Financieel Toezicht, het effectenrecht, medezeggenschap en Ondernemingsraden, Corporate Governance.

Voor wat betreft verenigingen en stichtingen kunt u denken aan de ledenvergadering bij de vereniging, statutaire kwesties, ontslag en schorsing van bestuurders.

Werkzame
advocaten