Voor niet aan een specifiek rechtsgebied verbonden incasso van een geldvordering, heeft TRC Advocaten een eigen incassoteam staan. Dit incassoteam houdt zich bezig met de niet aan een rechtsgebied gerelateerde incasso van geldvorderingen, vaak de eenvoudige vorderingen waar geen specifiek verweer van een debiteur voor bekend is. Het TRC incassoteam bestaat uit zogenaamde VIA-advocaten. Het zijn advocaten van TRC die lid zijn van de Vereniging Incasso en Procesadvocaten (VIA).

Ons incassoteam werkt zowel aan grote als kleine geldvorderingen, nationaal en internationaal. Voor wat betreft internationale geldvorderingen werkt TRC al jarenlang samen met een netwerk van advocatenkantoren in het buitenland. TRC zal geen enkel rechtsmiddel onbeproefd laten om de incasso tot een succes te maken. Te denken valt daarbij aan:

  • conservatoir beslag;
  • incasso kort geding; 
  • faillissementsaanvraag; 
  • minnelijk traject; 
  • vaststellingsovereenkomst; 
  • mediation.

Het incassoteam heeft daarbij oog voor niet alleen de geldvordering, doch ook vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten (B.I.K.), de wettelijke (handels)rente, contractuele rente, etc.

Werkzame
advocaten