Iedere persoon kan betrokken raken bij een incident, waarbij zich letsel voordoet. In die gevallen kan de schade mogelijk worden verhaald op een aansprakelijke partij. TRC Advocaten heeft de specialisten in huis om u in dat traject juridisch te begeleiden.

Corné Uitdehaag heeft zich gespecialiseerd op dit terrein. Hij volgde onder meer de Grotius Specialisatie Opleiding Personenschade. Ingrid van den Broek volgde eveneens diverse opleidingen op het gebied van letselschade.

U kunt bij deze specialisten terecht voor onder meer de volgende situaties van letselschade:

  • verkeersongevallen;
  • arbeidsongevallen;
  • medische kunstfouten; 
  • mishandeling;
  • overlijdensschade.

Werkzame
advocaten