TRC Advocaten heeft als advocatenkantoor grote expertise en ervaring in de behandeling van (complexe) strafzaken. Door de omvang van het kantoor is TRC Advocaten altijd in staat om voor iedere (complexe) strafzaak  of ieder strafrechtelijk (complex) probleem een goed team van advocaten te formeren of in te zetten. Het team van TRC Advocaten behandelt alle aspecten van het strafrecht, variërend van het ‘commune’ strafrecht (ook wel het gewone of ‘klassieke’ strafrecht genoemd, waarmee het geheel van strafbare feiten zoals omschreven in Boek 2 (misdrijven) en Boek 3 (overtredingen) wordt bedoeld), tot:

  • het verkeersstrafrecht; 
  • het economische strafrecht; 
  • het milieustrafrecht; 
  • het verhaal van fraudeschade. 

TRC Advocaten houdt zich met name bezig met de belangen van ondernemers, niet alleen in hun normale business, maar ook – dat komt helaas voor – in hun contacten met politie en justitie. Het kan gebeuren dat je in een strafrechtelijk traject terecht komt waar bijstand van gespecialiseerde strafrechtadvocaten noodzakelijk is. Zo heeft het team van TRC Advocaten enkele ondernemers bijgestaan die al of niet terecht verdacht werden van brandstichting van hun eigen bedrijf omdat ze toevallig als laatste in hun eigen bedrijfspand aanwezig waren voordat brand uitbrak.

Het komt ook voor dat ondernemingen slachtoffer zijn geworden van fraudeurs. Binnen TRC Advocaten is een eigen expertise ontwikkeld om slachtoffers van fraude, faillissementsfraude en andere typen fraudegevallen bij te staan. Ook van die zijde kan TRC Advocaten iets voor u betekenen. 

De strafrechtadvocaten van TRC Advocaten zijn echte specialisten. Zij houden hun kennis voortdurend op peil.

De strafrechtadvocaten van TRC Advocaten treden zowel op voor particulieren als bedrijven. Zij doen dat op betalende basis maar ook op basis van gefinancierde rechtshulp, maar los daarvan en veel belangrijker, altijd even persoonlijk en betrokken.

Overigens treden TRC Advocaten ook steeds meer voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij op in strafzaken. Mocht u of uw onderneming dan ook onverhoopt ‘voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek’ worden, of mocht u onverhoopt slachtoffer zijn van een strafbaar feit, neem dan direct contact op met TRC Advocaten.

De strafrechtadvocaten van TRC Advocaten staan u graag bij en ondersteunen u waar nodig en mogelijk, op een deskundige, persoonlijke, betrokken en betaalbare wijze.

Werkzame
advocaten