Bereken uw Transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen? Deze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschreven in de artikelen 7:673, 673a en 673d van het Burgerlijk Wetboek.


Disclaimer 

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig juist is. De uitkomst van deze rekentool is slechts een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding. Deze is gebaseerd op door u ingevoerde gegevens. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan de daadwerkelijke hoogte van de transitievergoeding hiervan afwijken. Mogelijk is er helemaal geen sprake van een recht op een transitievergoeding.

Wij adviseren u dan ook om voor meer informatie over de transitievergoeding, de berekening en de voorwaarden die gelden om recht te hebben op de vergoeding via deze link contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist van ons kantoor voordat u besluit om op basis van de informatie van deze site te handelen. Zij kunnen u nader informeren over bijvoorbeeld uitzonderingen bij bestaande CAO’s of sociale plannen of andere collectieve of individuele afspraken, en over de mogelijkheid en voorwaarden waaronder kosten voor bijvoorbeeld outplacement en scholing kunnen worden verrekend met de transitievergoeding.

TRC Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie op deze site en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodule(s).