Wat kan ik aan andere kosten verwachten?

Naast het honorarium van de advocaat kunnen er andere kosten bij de juridische dienstverlening komen kijken. Als er geprocedeerd wordt, is er vaak griffierecht verschuldigd. Dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een zaak. Verder kan het nodig zijn om een deurwaarder in te schakelen. Ook die kosten komen voor rekening van de cliënt.

 

Indien de zaak erom vraagt, kan het nodig zijn om een andere partij in te schakelen. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het kader van een echtscheiding de woning moet worden geleverd; dat kan alleen bij een notaris. Ook als bijvoorbeeld fiscaal advies moet worden ingewonnen, zijn daar kosten aan verbonden. TRC Advocaten zal echter nooit zonder uw voorafgaande instemming derden inschakelen.

 

Staat uw vraag hier niet bij of hebt u op- of aanmerkingen of suggesties? Neem contact met ons op via info@trc-advocaten.nl of via (+31) (040) 2944500.


 Terug naar overzicht