TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
De rekening-courantschuld aan een B.V. bij een echtscheiding

Het komt veel voor dat ondernemers een rekening-courantschuld aangaan bij hun B.V. Bij een echtscheiding levert dat geregeld de vraag op hoe hiermee moet worden omgegaan. Dat is ten eerste afhankelijk van de vraag of de echtgenoten getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden of in algehele gemeenschap van goederen. Lees meer

De WBP; wat moet ik ermee?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens verwerkt, moet u melding doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Lees meer

Vierde contract voor bepaalde tijd?

In 2013 heeft het Gerechtshof in Den Bosch geoordeeld over de navolgende situatie. Nadat een werknemer drie tijdelijke arbeidscontracten heeft gehad, biedt de werkgever aan de werknemer een vast contract aan. Tegelijkertijd laat de werkgever de werknemer echter een beëindigingsovereenkomst tekenen, waardoor in zekere zin toch sprake was van een tijdelijke aanstelling. Lees meer

Achtergrondartikelen

Boete Sociale Zekerheid

Over boetes in het Sociaal Zekerheidsrecht is de laatste tijd veel te doen geweest. Vanaf 1 januari 2013 gelden er namelijk strengere regels gericht op het tegengaan van fraude. Door de nieuwe regels kunnen veel hogere boetes worden opgelegd dan voorheen mogelijk was. De opgelegde boete is in de regel even hoog als het bedrag dat teveel aan uitkering was betaald, derhalve een boete van 100%. In veel gevallen stond de boete niet in verhouding tot de boeteveroorzakende handeling.
Lees meer

Handhaving bij het afwijken van een bouwvergunning: een nieuwe lijn van de Raad van State?

Een bouwvergunning wordt tegenwoordig een omgevingsvergunning genoemd. Het gebeurt nogal eens dat de houder van een omgevingsvergunning niet bouwt conform die omgevingsvergunning. Derden kunnen daarover klagen. Die derde dient dan wel in de onmiddellijke nabijheid te wonen. Indien die derde klaagt, is het volgens vaste rechtspraak van de Raad van State zo dat de gemeente moet optreden. Er is namelijk sprake van een illegale situatie. Die illegale situatie dient te worden beëindigd.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.