TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
Heeft de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen met ingang van 1 januari a.s. gevolgen voor uw alimentatieverplichting?

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2015 in werking en heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling van kindgebonden regelingen en daarmee voor zowel nieuwe als bestaande kinderalimentatieverplichtingen. Lees meer

De nieuwe Consumentenwet: belangrijkste wijzigingen

Op 13 juni 2014 treedt de nieuwe Consumentenwet in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat betekent dat voor u? Lees meer

Ondanks voorgenomen echtscheiding bleef ex-partner erfgename

Op 13 maart jl. wees de Rechtbank Noord-Nederland beschikking in de navolgende kwestie. Een man en een vrouw waren met elkaar getrouwd en hadden zich tot de notaris gewend met het verzoek hen bij te staan in een echtscheidingsprocedure. Er waren geen kinderen voor of tijdens het huwelijk geboren. De notaris had het verzoekschrift tot echtscheiding reeds in concept opgesteld. Nog voordat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank was ingediend, beroofde de man zichzelf echter van het leven. Lees meer

Achtergrondartikelen

Stilzwijgende aanvaarding nalatenschap

Als erfgenaam komt er in de eerste periode na het overlijden van de erflater veel op u af. Het is belangrijk dat u stilstaat bij de keuzes die u (soms onbewust) maakt, nu die keuzes grote consequenties kunnen hebben.
Lees meer

Advocaat en Bestuursrecht

“Met een advocaat in de arm maken burgers bij de bestuursrechter meer kans dan zonder”. Dit viel onlangs te lezen in het advocatenblad van 23 juni jl. Een belangrijk deel van procedures met de overheid worden gevoerd bij de bestuursrechter. Bij procedures bij de bestuursrechter is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht. De gedachte is dat rechtsbescherming tegen de overheid geen hoge kosten met zich mee mag brengen. Burgers, of bedrijven die aldus in een juridisch conflict met de overheid terecht komen, zijn niet verplicht met een advocaat bij de bestuursrechter te procederen.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.