TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
Het recht om vergeten te worden; vraag het Google!

Op het internet is zo ongeveer alles terug te vinden, ook over jou. Een artikel in de krant, een post bij een blog, een reactie op een forum of een foto waar je op staat. Door Google is het zeer eenvoudig om deze gegevens op te vragen. Lees meer

Volledig verval van de loondoorbetalingsverplichting of slechts gedeeltelijk verval bij weigering van passende arbeid door een zieke werknemer?

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de loonaanspraken van een werknemer bij het weigeren van passende arbeid gedurende een gedeelte van de werktijd volledig komt te vervallen of dat slechts de loonaanspraak voor dat gedeelte waarop de weigering ziet, komt te vervallen. Lees meer

Heeft de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen met ingang van 1 januari a.s. gevolgen voor uw alimentatieverplichting?

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2015 in werking en heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling van kindgebonden regelingen en daarmee voor zowel nieuwe als bestaande kinderalimentatieverplichtingen. Lees meer

Achtergrondartikelen

Is een werkgever verplicht het loon door te betalen van een werknemer indien deze kiest voor een cosmetische ingreep?

Steeds vaker kiezen werknemers ervoor om een cosmetische ingreep te ondergaan, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie. De vraag is dan of een werkgever gedurende de tijd dat de werknemer hierdoor niet in staat is werkzaamheden te verrichten, verplicht is het salaris door te betalen. Er zijn nog niet heel veel uitspraken over dit onderwerp. De lijn in de jurisprudentie lijkt echter duidelijk.
Lees meer

Mag een werkgever cameratoezicht hebben op de werkvloer?

Of cameratoezicht op de werkvloer toegestaan is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen zichtbaar cameratoezicht en toezicht met verborgen camera’s.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.