TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
DAG VAN DE SCHEIDING OP 12 SEPTEMBER 2014

Op 12 september a.s. is het kantoor van TRC Advocaten in Veldhoven voor iedereen met vragen over een familierechtelijke kwestie geopend van 9.00 tot 19.00 uur. Gedurende die dag is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met de familierechtadvocaten en mediators van TRC Advocaten. U bent samen welkom of alleen. Het is onder andere mogelijk om een gratis scheidingscheck te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden en meer informatie worden verkregen. Het kantoor te Veldhoven is gevestigd aan het Bolwerk 18. Een afspraak maken is niet nodig. Tijdens de Dag van de Scheiding kunnen ook via Twitter vragen gesteld worden aan de familierechtadvocaten en mediators van TRC (@TRCadvocaten). Lees meer

Volledig verval van de loondoorbetalingsverplichting of slechts gedeeltelijk verval bij weigering van passende arbeid door een zieke werknemer?

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de loonaanspraken van een werknemer bij het weigeren van passende arbeid gedurende een gedeelte van de werktijd volledig komt te vervallen of dat slechts de loonaanspraak voor dat gedeelte waarop de weigering ziet, komt te vervallen. Lees meer

Heeft de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen met ingang van 1 januari a.s. gevolgen voor uw alimentatieverplichting?

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2015 in werking en heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling van kindgebonden regelingen en daarmee voor zowel nieuwe als bestaande kinderalimentatieverplichtingen. Lees meer

Achtergrondartikelen

Relatiebeding geldt niet voor bestaande cliënten nieuwe werkgever

Volgens het Gerechtshof Den Bosch kan een werknemer niet worden gehouden aan een relatiebeding als de betreffende relaties zowel bij de nieuwe als de voormalige werkgever klant waren. Gemeenschappelijke cliënten kunnen volgens het hof namelijk niet zonder meer tot het te beschermen bedrijfsdebiet van de onderneming van de voormalige werkgever worden gerekend.
Lees meer

Stilzwijgende aanvaarding nalatenschap

Als erfgenaam komt er in de eerste periode na het overlijden van de erflater veel op u af. Het is belangrijk dat u stilstaat bij de keuzes die u (soms onbewust) maakt, nu die keuzes grote consequenties kunnen hebben.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.