TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
Partneralimentatie omlaag en van 12 jaar naar 5 jaar

Als het aan de Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 ligt hoeven partners die gaan scheiden in de toekomst korter en minder partneralimentatie te betalen. Deze partijen vinden het huidige systeem van partneralimentatie achterhaald en oneerlijk. Lees meer

Initiatiefwet Recourt en Van der Steur: kinderalimentatie duidelijker en rechtvaardiger?

Eenvoudiger kinderalimentatie kunnen vaststellen is zeer wenselijk. Feit is, dat het huidige systeem vaak voor scheidende ouders te onoverzichtelijk is. Dit leidt helaas regelmatig tot discussies tussen ouders, die het belang van de kinderen niet ten goede komen. Dit nog even los van het feit, dat een kinderalimentatie die niet begrepen wordt minder draagvlak bij de ouders heeft. Dat een verbetering op dit gebied welkom is spreekt voor zich. Lees meer

De rekening-courantschuld aan een B.V. bij een echtscheiding

Het komt veel voor dat ondernemers een rekening-courantschuld aangaan bij hun B.V. Bij een echtscheiding levert dat geregeld de vraag op hoe hiermee moet worden omgegaan. Dat is ten eerste afhankelijk van de vraag of de echtgenoten getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden of in algehele gemeenschap van goederen. Lees meer

Achtergrondartikelen

Ruimtelijk bestuursrecht: de ladder van duurzame verstedelijking

Een kleine drie jaar geleden werd door de wetgever de ladder van duurzame verstedelijking in de Wet verankerd. De wetgever wilde dat ruimte in het stedelijk gebied optimaal benut zou worden. Verder wilde de wetgever voorkomen dat er in een stedelijk gebied een overaanbod zou ontstaan met leegstand tot gevolg. Toepassing van de ladder levert in de praktijk nogal eens discussie op. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de Raad van State inmiddels tientallen uitspraken heeft gewezen over de ladder. Wat is nu eigenlijk de ladder van duurzame verstedelijking?
Lees meer

Aansprakelijkheid na oplevering

Schreef ik de vorige keer nog dat een aannemer niet gehouden is tot herstel over te gaan van gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken, en verder dat dit ‘de regel’ (en dus ook ‘vaste’ jurisprudentie) is, zo af en toe ‘druppelt’ er toch een uitspraak van de Raad van Arbitrage door waarin (op onderdelen of een enkel onderdeel) geoordeeld wordt dat de zichtbaarheid van het gebrek niet ter zake doet.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.