TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
Ontbindende voorwaarden in leer- arbeidsovereenkomst geldig?

Het is slechts beperkt mogelijk om een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Het komt regelmatig voor dat werkgevers een zogenaamde leer- arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De vraag die dan rijst is of het mogelijk is in een dergelijke overeenkomst de ontbindende voorwaarde op te nemen dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de werknemer is uitgeschreven van de opleiding waaraan hij/zij deelnam. Lees meer

Kan het niet meewerken aan re-integratie en aan verrichten van passend werk uiteindelijk tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen leiden?

De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft in augustus 2014 geoordeeld over de navolgende situatie. Bij werkgever is een werknemer in dienst vanaf eind 1999. De werknemer heeft zich in oktober 2012 ziek gemeld. In november 2012 heeft de werknemer een schriftelijke officiële waarschuwing ontvangen voor het zonder tijdig voorafgaand bericht tot drie keer toe niet (tijdig) te verschijnen op het werk. Lees meer

Het recht om vergeten te worden; vraag het Google!

Op het internet is zo ongeveer alles terug te vinden, ook over jou. Een artikel in de krant, een post bij een blog, een reactie op een forum of een foto waar je op staat. Door Google is het zeer eenvoudig om deze gegevens op te vragen. Lees meer

Achtergrondartikelen

Overwaarde woning naar rato van inbreng verdampt

Op 16 juli 2014 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld over de vraag hoe de overwaarde in de echtelijke woning tussen partijen moet worden verdeeld in de situatie dat partijen een onevenredige inleg hebben gedaan in de aan hen in mede-eigendom toebehorende woning.
Lees meer

Aansprakelijkheid voor pensioenpremies

Indien binnen een bepaalde bedrijfstak sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling, dan is een werkgever verplicht zijn werknemers aan te melden bij dit uitvoerder hiervan, het (bedrijfstak)pensioenfonds. Is van een dergelijke verplichte regeling geen sprake, dan kán een werkgever een aanbod tot een pensioenregeling doen aan een werknemer.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.