TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
DAG VAN DE SCHEIDING OP 11 SEPTEMBER 2015

Op 11 september a.s. is het kantoor van TRC Advocaten in Veldhoven voor iedereen met vragen over een familierechtelijke kwestie geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Gedurende die dag is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met de familierechtadvocaten en mediators van TRC Advocaten. U bent samen welkom of alleen. Het is onder andere mogelijk om een gratis scheidingscheck te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden en meer informatie worden verkregen. Het kantoor te Veldhoven is gevestigd aan het Bolwerk 18. Een afspraak maken is niet nodig. Tijdens de Dag van de Scheiding kunnen ook via Twitter vragen gesteld worden aan de familierechtadvocaten en mediators van TRC (@TRCadvocaten). Lees meer

Vormerkung beschermt tegen beslag?

Sinds 1 september 2003 is het op grond van artikel 7:3 van het Burgerlijk Wetboek mogelijk om de koop van een registergoed, bijvoorbeeld een woonhuis, in te schrijven in de openbare registers. Het doel van die inschrijving is het beschermen van de koper(s) van een registergoed tegen nadelige rechtsfeiten ten aanzien van het registergoed, zoals bijvoorbeeld een na de inschrijving tot stand gekomen bezwaring met een hypotheekrecht door de verkoper(s). De inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers wordt Vormerkung genoemd. Lees meer

Partneralimentatie omlaag en van 12 jaar naar 5 jaar

Als het aan de Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 ligt hoeven partners die gaan scheiden in de toekomst korter en minder partneralimentatie te betalen. Deze partijen vinden het huidige systeem van partneralimentatie achterhaald en oneerlijk. Lees meer

Achtergrondartikelen

Europese Erfrechtverordening van kracht

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Deze verordering regelt de geharmoniseerde regeling in de Europese Unie (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) met betrekking tot de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging op het terrein van het internationale erfrecht.
Lees meer

Ruimtelijk bestuursrecht: de ladder van duurzame verstedelijking

Een kleine drie jaar geleden werd door de wetgever de ladder van duurzame verstedelijking in de Wet verankerd. De wetgever wilde dat ruimte in het stedelijk gebied optimaal benut zou worden. Verder wilde de wetgever voorkomen dat er in een stedelijk gebied een overaanbod zou ontstaan met leegstand tot gevolg. Toepassing van de ladder levert in de praktijk nogal eens discussie op. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de Raad van State inmiddels tientallen uitspraken heeft gewezen over de ladder. Wat is nu eigenlijk de ladder van duurzame verstedelijking?
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.