TRC Advocaten

Nationale en Europese wetgeving, vergunningen en verordeningen. De overheid die verwacht dat u steeds meer zelf gaat regelen. Iedereen heeft steeds vaker juridische ondersteuning nodig.

Zoekt u een kantoor waar betrouwbaar en effectief advies vanzelfsprekend is?

Kies dan voor de professionals van TRC Advocaten.

Nieuws
Wijziging fiscale behandeling kinderalimentatie relevant voor uw alimentatieverplichting?

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet heeft als doel het vereenvoudigen van het aantal bestaande kindregelingen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw alimentatieverplichting of recht op alimentatie. Lees meer

Alimentatieindex 2015: 0,8 %

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (een inflatiecorrectie), tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Lees meer

Ontbindende voorwaarden in leer- arbeidsovereenkomst geldig?

Het is slechts beperkt mogelijk om een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Het komt regelmatig voor dat werkgevers een zogenaamde leer- arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De vraag die dan rijst is of het mogelijk is in een dergelijke overeenkomst de ontbindende voorwaarde op te nemen dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de werknemer is uitgeschreven van de opleiding waaraan hij/zij deelnam. Lees meer

Achtergrondartikelen

Overwaarde woning naar rato van inbreng verdampt

Op 16 juli 2014 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld over de vraag hoe de overwaarde in de echtelijke woning tussen partijen moet worden verdeeld in de situatie dat partijen een onevenredige inleg hebben gedaan in de aan hen in mede-eigendom toebehorende woning.
Lees meer

Aansprakelijkheid voor pensioenpremies

Indien binnen een bepaalde bedrijfstak sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling, dan is een werkgever verplicht zijn werknemers aan te melden bij dit uitvoerder hiervan, het (bedrijfstak)pensioenfonds. Is van een dergelijke verplichte regeling geen sprake, dan kán een werkgever een aanbod tot een pensioenregeling doen aan een werknemer.
Lees meer


Meer achtergrondartikelen vindt u hier
Contact opnemen
Heeft u vragen, advies of gewoonweg meer informatie nodig? Bel ons dan op:

(040) 294 45 00

Wilt u dat wij u bellen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.