Fleur

Fleur Verhaegh

RechtSgebiedenregister

Fleur Verhaegh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Fleur Verhaegh is in december 2017 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar zij de Duale Master Onderneming en Recht heeft afgerond. Tijdens haar studie heeft Fleur zitting genomen in een commissie en verschillende juridische studentstages gelopen in zowel de advocatuur als in het bedrijfsleven, waaronder bij de Rabobank.

Fleur is na haar studie in dienst getreden bij TRC Advocaten. Fleur is momenteel werkzaam in de secties ondernemingsrecht en insolventierecht. Fleur voert een proces- en adviespraktijk op het gebied van algemeen civiel recht, met accenten op vennootschaps- en ondernemingsrecht en contractenrecht. Daarnaast voert Fleur een proces- en adviespraktijk op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Fleur is bovendien faillissementscurator. 

Fleur is lid van de vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (Vereniging JIRA).

Fleur

RechtSgebiedenregister

Fleur Verhaegh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kennisartikelen door Fleur

Buitenproportionele witwascontroles van banken bij ondernemers

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

Arrow

Hypotheekrecht ten gunste van een ontbonden vennootschap vergeten door te halen bij het Kadaster, wat nu?

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

Arrow

Wat te doen als een bank de zakelijke bancaire relatie met u beëindigt?

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

Arrow

Aansprakelijkheid van een bestuurder bij niet nakomen van een schikking

Fleur Verhaegh

Fleur Verhaegh

Arrow

Stel uw vraag aan Fleur