Fleur

Fleur Verhaegh

RechtSgebiedenregister

Fleur Verhaegh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Fleur Verhaegh is in december 2017 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar zij de Duale Master Onderneming en Recht heeft afgerond. Tijdens haar studie heeft Fleur zitting genomen in een commissie en verschillende juridische studentstages gelopen in zowel de advocatuur als in het bedrijfsleven, waaronder bij de Rabobank.

Fleur is na haar studie in dienst getreden bij TRC Advocaten. Fleur is momenteel werkzaam in de secties ondernemingsrecht en insolventierecht. Fleur voert een proces- en adviespraktijk op het gebied van algemeen civiel recht, met accenten op vennootschaps- en ondernemingsrecht en contractenrecht. Daarnaast voert Fleur een proces- en adviespraktijk op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Fleur ondersteunt de curatoren van TRC Advocaten bij de afwikkeling van faillissementen. Fleur treedt in dat kader ook regelmatig op als advocaat van de curatoren van TRC Advocaten.

Fleur is lid van de vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (Vereniging JIRA).

Naast haar werkzaamheden bij TRC Advocaten is Fleur voorzitter van de netwerkclub JONG! Veldhoven.

Fleur

RechtSgebiedenregister

Fleur Verhaegh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stel uw vraag aan Fleur