FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op. Onze advocaten zullen uw vraag zo snel mogelijk in behandeling nemen. 

De kosten

De advocaten van TRC Advocaten werken in beginsel op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief, te vermeerderen met kantoorkosten en 21% BTW. Het uurtarief varieert naar gelang de ervaring van de bewuste advocaat en de omvang en spoedeisendheid van de zaak. TRC Advocaten zal u hier vanzelfsprekend voorafgaand aan de verstrekte opdracht volledig over informeren.

Voor meer informatie over de kosten, kunt u uw concrete vraag ook stellen via het contactformulier.

Naast het honorarium van de advocaat kunnen er andere kosten bij de juridische dienstverlening komen kijken. Als er geprocedeerd wordt, is er vaak griffierecht verschuldigd. Dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een zaak. Verder kan het nodig zijn om een deurwaarder in te schakelen. Ook die kosten komen voor rekening van de cliënt.

Indien de zaak erom vraagt, kan het nodig zijn om een andere partij in te schakelen. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het kader van een echtscheiding de woning moet worden geleverd; dat kan alleen bij een notaris. Ook als bijvoorbeeld fiscaal advies moet worden ingewonnen, zijn daar kosten aan verbonden. TRC Advocaten zal echter nooit zonder uw voorafgaande instemming derden inschakelen.

In principe niet. Echter, in veel gevallen is dit wel met de bewuste advocaat af te spreken. TRC Advocaten zal voorafgaand aan het eerste gesprek met u spreken over de eventuele kosten die aan dat gesprek verbonden zijn.

Nee. Het is in de advocatuur in principe niet toegestaan om te werken op basis van no cure no pay. Wel is TRC Advocaten bereid om met u te kijken naar afspraken omtrent een honorering, afhankelijk van het resultaat van de procedure, die volgens de Nederlandse Orde van Advocaten toegestaan zijn. Dit geldt bijvoorbeeld met name bij incassoprocedures.

De DIENSTVERLENING

Ja, dat is vaak mogelijk. Indien u niet tevreden bent over uw huidige advocaat, is TRC Advocaten bereid om met u te kijken naar een oplossing. Dat kan bestaan uit het overnemen van de behandeling van de zaak of het geven van een second opinion.

Er is echter wel een uitzondering. TRC Advocaten neemt de behandeling van een zaak niet over, indien aan u een toevoeging is verleend.

Ja, in de meeste gevallen is dat mogelijk. Indien u behoefte hebt aan een objectieve, deskundige (tweede) beoordeling van een rechtsgeschil, bent u bij TRC Advocaten aan het juiste adres.

Daarbij wijst TRC Advocaten wel op het feit dat, indien aan u een toevoeging is verleend, een second opinion niet kan worden verricht op toevoegingsbasis. TRC Advocaten is uiteraard wel bereid om met u passende afspraken te maken.

Eén van de voordelen van het inschakelen van een advocaat is dat deze is gebonden aan een groot aantal regels. Dit komt de kwaliteit van de juridische dienstverlening zeer ten goede.

Naast de algemene Gedragsregels voor de Advocatuur dienen de advocaten van TRC zich ook aan diverse andere richtlijnen en wetten te houden, zoals de Verordening op de Advocatuur en de WWFT.

Een groot aantal van de regels vindt u op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten (klik hier).

Ook is een aantal advocaten van TRC Advocaten lid van specialisatieverenigingen met hun eigen richtlijnen.

Als u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening van TRC Advocaten, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Meer informatie daarover vindt u hier.

U kunt daarvoor geheel vrijblijvend contact opnemen met TRC Advocaten. U wordt zo spoedig mogelijk in contact gebracht met een deskundige advocaat op het gebied van uw rechtsprobleem. Hij of zij helpt u dan verder.