TRC Website AR 2

Veiligheid

Veiligheid

Het creëren van een veilige werkomgeving is van groot belang. De aan de werkomgeving gestelde eisen worden in het maatschappelijke verkeer meer en meer onder de loep genomen. Ook onvoorziene omstandigheden, zoals corona, zorgen voor een impuls voor het onderwerp veiligheid in de arbeidsverhouding.

Op iedere ondernemer rust de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De ondernemer die niet aan de verplichtingen op grond van de wet voldoet, loopt het risico door een werknemer of opdrachtnemer aansprakelijk gehouden te worden voor schade die hij of zij lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.

Onze arbeidsrecht specialisten kunnen u adviseren over:

  • de zorgplicht voor werkgevers;
  • arbeidsomstandighedenwetgeving;
  • de aansprakelijkheid van werkgevers;
  • arbeidsongevallen;
  • procedures tegen de Arbeidsinspectie;
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers