TRC Advocaten 58 500Px

Evelien Geerings

RechtSgebiedenregister

Evelien Geerings heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- omgevingsrecht
- ruimtelijk bestuursrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Al tijdens haar studie in Nijmegen was Evelien Geerings werkzaam bij TRC Advocaten in Veldhoven, haar geboorteplaats. Het beviel haar zo goed dat ze er ook na haar beëdiging in 2003 is blijven werken. Evelien legt zich bij TRC Advocaten toe op het omgevingsrecht.

In de praktijk van het omgevingsrecht staat Evelien cliënten bij in vraagstukken die omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen betreffen. Daarnaast houdt zij zich bezig met handhavingskwesties in zaken waarin gemeentes de naleving van regels wil afdwingen door middel van het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

Evelien is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

TRC Advocaten 58 500Px

RechtSgebiedenregister

Evelien Geerings heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- omgevingsrecht
- ruimtelijk bestuursrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stel uw vraag aan Evelien