TRC Advocaten 131 2 500Px

Jeroen Hellendoorn

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Jeroen Hellendoorn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- faillissement
- surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jeroen Hellendoorn is in 1988 beëdigd. Hij is één van onze specialisten ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Jeroen is actief op het gebied van ondernemingsrecht en adviseert op dit rechtsgebied zijn klanten en voert procedures.

Ondernemers hebben vaak praktische adviezen nodig over contracten, hoe om te gaan met contractspartijen, concurrenten, personeel en medeaandeelhouders. Samen met de ondernemer wordt gezocht naar de optimale weg voor de onderneming en ondernemer, hetgeen lang niet altijd ziet op procedures, maar ook op het uitwerken van samenwerkingsverbanden en overeenkomsten, zodat de ondernemer op die punten ontzorgd wordt en de energie kan steken in het ondernemerschap zelf. Ook wordt bemiddeld in conflicten tussen aandeelhouders, ruziesplitsingen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Daarnaast is Jeroen actief op het gebied van insolventierecht, is curator en adviseert op dit rechtsgebied. Hij volgde daartoe de specialistopleiding insolventierecht (faillissementsrecht). Jeroen is lid van de vereniging van insolventierechtadvocaten Insolad.

Jeroen is een fanatieke sporter en vertegenwoordigt TRC Advocaten ook als Aanvoerder van Ambitie bij Brabant Sport

Brabantsterkerdoorsport

TRC Advocaten 131 2 500Px

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Jeroen Hellendoorn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- insolventierecht
- faillissement
- surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kennisartikelen door Jeroen

Bestuurder van Stichting aansprakelijk voor tekort boedel?

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Arrow

Rechtszaak om tegenvallende actieradius elektrische auto

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Arrow

Onderzoek naar (wan)beleid LightYear?

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Arrow

Bestuurder aansprakelijk bij te lang doorgaan verlieslatend bedrijf?

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

Arrow

Stel uw vraag aan Jeroen