TRC Advocaten 69 500Px

Tom Jeltema

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Tom Jeltema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- bestuursrecht
- omgevingsrecht
- bestuursprocesrecht
- ruimtelijk bestuursrecht
- handhavingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tom Jeltema begon in 1993 als advocaat in Eindhoven en heeft sindsdien een solide juridische expertise opgebouwd. Hij adviseert en procedeert op het gebied van het bestuursrecht, waarbij de nadruk ligt op omgevingsrecht en het civiele vastgoedrecht. Zijn klantenkring is breed, maar bestaat met name uit ondernemers. Ook wordt gewerkt voor overheidsinstanties en particulieren.

Zijn bijzondere affiniteit met ondernemers blijkt uit feit dat Tom ruim 10 jaar voorzitter is geweest van het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC). Ook vanuit die hoedanigheid weet hij wat er onder ondernemers leeft. Snel inspelen op vragen van cliënten staat centraal in zijn praktijk. Praktische oplossingen staan centraal zonder het juridisch speelveld uit het oog te verliezen. Komt het tot een procedure dan staat voortvarend en doortastend handelen voorop.

Tom is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en tevens bestuurslid van 'Veldhoven Verbindt, het platform voor alle Veldhovense serviceclubs, netwerkclubs en ondernemersverenigingen.

TRC Advocaten 69 500Px

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Tom Jeltema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- bestuursrecht
- omgevingsrecht
- bestuursprocesrecht
- ruimtelijk bestuursrecht
- handhavingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kennisartikelen door Tom

Toegang tot bestuursrechter in omgevingsrechtelijke zaken verruimd

Tom Jeltema

Tom Jeltema

Arrow

Weigering omgevingsvergunning na principebesluit strijdig met vertrouwensbeginsel

Tom Jeltema

Tom Jeltema

Arrow

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

Tom Jeltema

Tom Jeltema

Arrow

Coronavirus themadossier omgevingswet wederom uitgesteld

Tom Jeltema

Tom Jeltema

Arrow

Stel uw vraag aan Tom