TRC Advocaten Website054

Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht houdt zich bezig met alle regels op het gebied van huur. De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder, zich verbindt aan de huurder, om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken; de huurder verbindt zich tot een tegenprestatie. Het huurrecht heeft betrekking op alle regels en plichten omtrent huren. Daarnaast wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van modelcontracten.

  • kwalificatie van de huurovereenkomst                             
  • overeengekomen gebruik
  • huurbetaling en/of opschorting betalingsverplichtingen        
  • indeplaatsstelling
  • opzegging en/of ontbinding van de huurovereenkomst     
  • medehuur en onderhuur
  • verdeling van de onderhoudsverplichtingen                       
  • huurkorting
  • pachtovereenkomst                                                             
  • huur bedrijfs- en woonruimte

Het huurrecht in Nederland is complex. Veel dwingend recht. Als u een huurcontract sluit dan heeft u als huurder bepaalde rechten. Als verhuurder moet u weten hoe ver die rechten gaan. U moet dus goed weten waar het over gaat (en waar u aan begint). Laat u goed adviseren.

Wij hebben specialisten in huis op het gebied van contractenrecht, met verdieping in het huurrecht. Op het moment dat een geschil ontstaat of wanneer u een huurovereenkomst wil aangaan is het wenselijk om daarin door een specialist geadviseerd te worden. Ook als uiteindelijk een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, weten wijwat de beste (proces)strategie is.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers