TRC Advocaten Website054

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven.  Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. In het omgevingsrecht is sprake van een voortdurende stroom van regelgeving. In tegenstelling tot andere gebieden van het recht zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek verandert het omgevingsrecht regelmatig. Na uitvoerige wijzigingen van bijvoorbeeld de Wro en de invoering van de Wabo zullen ook deze regelingen binnenkort weer vervangen worden voor de nieuwe Omgevingswet. Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex omdat altijd regelgeving nodig is voor afzonderlijke technische aspecten, zoals bijvoorbeeld geluid, lucht, licht, water en natuur.

 • bestemmingsplanprocedures                                 
 • natuurbescherming
 • omgevingsvergunningen                                       
 • planschade en nadeelcompensatie
 • bodemverontreinigingen                                        
 • bodemsaneringen
 • besluiten, regelgeving en beleid                             
 • arbeidsmigrantenhuisvesting
 • overheidsaansprakelijkheid                       
 • onteigeningen en gedoogplichten   
 • bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en bestuursdwang          
 • handhaving 

Het omgevingsrecht is complex. Bij het aantekenen van bijvoorbeeld bezwaar tegen een bestemmingsplan of het indienen van een verzoek om planschade is daarom vaak hulp nodig van een expert op het gebied van omgevingsrecht. Vaak mist men de benodigde kennis en weet men niet goed waar allemaal rekening mee gehouden dient te worden. Het is daarom wenselijk om te overleggen met een advocaat die gespecialiseerd is in het omgevingsrecht. Samen met een van onze experts kan de situatie beoordeeld worden en kunnen wij u van een advies voorzien.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers