TRC Advocaten Website054

Vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties zijn niets meer dan overeenkomsten of rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken met als doel de verwerving, vervreemding en wijziging van een recht op eigendom of zakelijk recht. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een kantoorpand. Een divers palet aan juridische materie is hier echter op van invloed. Denk aan de civielrechtelijke regels, maar soms ook bestuursrechtelijke en fiscale aspecten.

  • due diligence onderzoek
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • intentieovereenkomsten                 
  • beoordelen en begeleiden van vastgoedtransacties
  • opstellen koopovereenkomsten     
  • vestiging van zakelijke rechten
  • anterieure overeenkomsten
  • projectontwikkeling

De verwerving of vervreemding van onroerend goed of de vestiging, wijziging of vervreemding van een zakelijk recht moet juridisch goed tot stand gebracht worden. Zonder de juiste kennis kan het lastig zijn om transacties met vastgoed op een juiste wijze op te zetten. Onze vastgoedspecialisten staan u voor, tijdens en na het tot stand brengen van dergelijke transactie bij en zetten zich in voor uw belangen.

Met behulp van onze vastgoedspecialisten kan het proces rondom de verwerving en vervreemding van onroerend goed in juiste banen worden geleid. Daarbij kunnen knelpunten tijdig worden gesignaleerd en loopt u geen onnodige risico’s. Onze vastgoedspecialisten staan u bij bij het tot stand brengen van dergelijke transactie en zetten zich in voor uw belangen. Kortom onze vastgoedspecialisten kunnen u begeleiden bij het volledige aan- en verkoopproces van uw vastgoed. Daarbij werken onze vastgoedspecialisten ook veelvuldig samen met onze specialisten van het team M&A (Fusies en Overnames).

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers