TRC Website OR 2

Geschillen tussen aandeelhouders

Geschillen tussen aandeelhouders

Een verschil van inzicht tussen aandeelhouders kan al snel leiden tot een aandeelhoudersgeschil. De vennootschap is dan vaak gebaat bij een snelle en constructieve oplossing. Voortduring van een dergelijk geschil kan immers leiden tot verlamming van de besluitvorming binnen de organisatie en daarmee een verstoring van de bedrijfsvoering. De ondernemingsrechtadvocaten van TRC zijn bekend met de middelen die kunnen worden ingezet om deze geschillen tot een goed einde te brengen. Of het nu gaat om het bewerkstelligen van een minnelijke regeling, de toepassing van de wettelijke geschillenregeling dan wel het voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers