TRC Website OR 2

M&A (fusies en overnames)

M&A (fusies en overnames)

De ondernemingsrechtadvocaten van TRC begeleiden ondernemers bij de aankoop dan wel de verkoop van een onderneming. Dat is vaak een gecompliceerd proces, dat zonder deskundige ondersteuning op veel momenten in het overnametraject fout kan lopen.

Of het nu gaat om een aandelentransactie dan wel de verkoop/aankoop van activa: het is voor zowel de koper als de verkoper van het bedrijf belangrijk om duidelijk vast te leggen wat nu precies wordt gekocht/verkocht, welk personeel daarbij betrokken is, wat de juridische status is van contracten, welke claims daaruit kunnen voortvloeien, welke garanties worden verleend e.d. TRC adviseert u in het gehele traject van oriënterende besprekingen, geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring, due diligence onderzoek, de onderhandelingen, het opstellen en ondertekenen van de koopovereenkomst en de closing.

Waar nodig kunnen wij daarbij een beroep doen op kennisdisciplines binnen kantoor (team arbeidsrecht; team vastgoed- en bestuursrecht) dan wel buiten kantoor (fiscaliteiten; notariaat, grensoverschrijdende vraagstukken).

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers