TRC Website OR 2

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

U kunt op allerlei manieren te maken krijgen met een schadeclaim of een (dreigende) aansprakelijkstelling door een derde. Daarnaast kan uw organisatie ook geconfronteerd worden met een schadeveroorzakende gebeurtenis met schade tot gevolg. Vraag die dan rijst in hoeverre die schade te verhalen is op een aansprakelijke partij dan wel u zich tegen een dergelijke claim kunt verweren. TRC adviseert u op het gebied van dergelijke aansprakelijkheidsvraagstukken. Te denken valt daarbij aan:

  • beroepsaansprakelijkheid
  • contractuele aansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • risicoaansprakelijkheid
  • werkgeversaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • CAR kwesties
  • verzekeringsclaims
  • letselschade

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers