TRC Website OR 2

Procedures en geschilbeslechting

Procedures en geschilbeslechting

Een zich voortslepende discussie met een leverancier, samenwerkingspartner, concurrent of personeelslid. Voor veel ondernemers is het herkenbaar. Een discussie uitmondend in een geschil, waarbij over en weer claims worden neergelegd en waarbij een oplossing ver buiten bereik lijkt. Soms zodanig zelfs dat het uw bedrijfsvoering negatief beïnvloedt.

De ondernemingsrechtadvocaten van TRC zijn gespecialiseerd in het beslechten van dergelijke geschillen. Bij voorkeur buiten rechte, in het geval partijen door de tussenkomst van TRC alsnog tot een minnelijke regeling weten te komen. Maar voor zover een procedure noodzakelijk blijkt, staan onze ervaren advocaten u bij in alle mogelijke procedures. Dat varieert van procedures bij rechtbank, gerechtshof of zelfs de Hoge Raad, maar ook bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation, bindend advies of arbitrage.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers