TRC Advocaten Erfrecht2

Executele

Executele

Wie is er bevoegd om beslissingen te nemen bij overlijden? Een van de eerste vragen die zich voordoen bij een overlijden is de vraag wie er bevoegd is om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het regelen van de begrafenis, of, in een latere fase, de verkoop van tot de nalatenschap behorende goederen.

Wanneer er sprake is van een testament heeft de erflater in het testament vaak een executeur benoemd. Men spreekt dan van de “executele”. De executeur is dan bevoegd maar de vraag is welke bevoegdheden de executeur precies heeft. Voor het antwoord op die vraag moet goed naar de inhoud van het testament worden gekeken.

De eenvoudigste vorm van een executeur is de “begrafenisexecuteur”. Deze executeur heeft (slechts) de bevoegdheid om de begrafenis te regelen. De meest vergaande bevoegdheid heeft de “executeur-afwikkelingsbewindvoerder”. Deze executeur mag de begrafenis regelen, de schulden van de nalatenschap voldoen, heeft het beheer van de nalatenschap en mag de nalatenschap verdelen onder de erfgenamen.

Wij treden desgevraagd ook zelf op als executeur en hebben veel ervaring in het bijstaan van de executeur bij geschillen die tijdens de afwikkeling van een nalatenschap kunnen ontstaan. Spiegelbeeldig staan wij ook regelmatig erfgenamen bij die ontevreden zijn over het functioneren van de executeur. Zulks kan er onder omstandigheden toe leiden dat er een verzoekschrift wordt ingediend bij de kantonrechter om de executeur te ontslaan.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers