TRC Advocaten Erfrecht2

Legitieme portie

Legitieme portie

Men zegt weleens dat in Nederland een ouder zijn kind niet kan onterven. Dat is onjuist. Een kind kan door zijn ouder(s) wel degelijk worden onterfd. Wanneer een kind is onterfd, kan het kind echter altijd nog een beroep doen op zijn legitieme portie. De legitieme portie bedraagt in omvang de helft van het eigenlijke erfdeel en geeft slechts recht op een geldvordering.

Ook wanneer een kind niet is onterfd kan het in bepaalde gevallen echter verstandig zijn om een beroep te doen op de legitieme portie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er door de erflater tijdens leven substantiële schenkingen zijn verricht. Onder omstandigheden tellen deze schenkingen bij een beroep op de legitieme portie namelijk mee voor het bepalen van de omvang van de nalatenschap, de legitimaire massa, waarover de legitieme portie wordt berekend. De legitieme portie kan in dat geval toch hoger zijn dan het erfdeel.

Het leerstuk van de legitieme portie is ingewikkeld en kent bovendien een vervaltermijn van vijf jaar na het openvallen van de nalatenschap. U moet dus binnen vijf jaar een keuze maken en de legitieme portie ook daadwerkelijk inroepen!

Neemt u gerust contact met ons op wanneer u zich afvraagt of het voor u verstandig is om een beroep te doen op uw legitieme portie.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar juridisch advies?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

Receptie TRC Advocaten

Eerlijk advies van onze specialisten

Speciaal voor ondernemers