TRC Advocaten beschikt over een team van advocaten met ruime ervaring dat zich bezighoudt met de behandeling van zaken binnen het bouwrecht en vastgoedrecht.

Bouw- en vastgoedrecht is voor veel overheden, ondernemers en particulieren een belangrijk onderwerp, zo niet dagelijks van belang.

Bij bijvoorbeeld het verkrijgen van huisvesting worden koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten gesloten en ontstaat er vaak een buurrelatie.

Door dit team worden bouw- en vastgoedzaken behandeld in opdracht van:

 • (semi-)overheden
 • aannemers op het gebied van infra (wegen, bruggen en waterinstallaties / GWW),  utiliteit, kantoren en woningen
 • installateurs (W&E)
 • projectontwikkelaars
 • architecten
 • makelaars
 • particulieren
 • verhuurders
 • huurders.

Binnen het bouw- en vastgoedrecht houden wij ons onder meer bezig met:

 • bouwrecht / (onder-)aannemingsovereenkomsten
 • aanbestedingsrecht
 • huurrecht / huurovereenkomsten
 • koop / koopovereenkomsten
 • pachtrecht / pachtovereenkomsten
 • ruilverkaveling / landinrichting
 • onteigening
 • appartementsrecht
 • erfpacht
 • burenrecht
 • projectontwikkeling
 • eigendomsrecht / bevrijdende verjaring.

De bouw is één van de grootste bedrijfstakken in Nederland waarbinnen dagelijks vele overeenkomsten van allerlei aard en met toepassing van diverse voorwaarden worden gesloten. Wij beschikken over een brede ervaring voor wat betreft advisering bij het sluiten van overeenkomsten, opstellen van bestekken en toepassing van verschillende voorwaarden. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot (toepassing van):

 • publiek- private-samenwerkingen;
 • anterieure- posterieure overeenkomsten;
 • Design Construct contracten (DC);
 • Design Build en Maintain contracten (DBM);
 • Design, Build, Finance, Maintain en Operate contracten (DBFMO)
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1989 / UAV 2012)
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen  (UAV-GC 2005)
 • STABU standaard 2012
 • RAW besteksystematiek
 • CROW Pro Contract
 • Hybride overeenkomsten.

Naast een adviespraktijk beschikt TRC Advocaten ook over een grote procespraktijk. Wij procederen veelvuldig bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de overheidsrechter. Bouwgeschillen die wij behandelen kunnen betrekking hebben op de oplevering, gebreken, verrekenbare hoeveelheden, stelposten, kostenverhogende omstandigheden. Geschillen over koopovereenkomsten hebben veelal betrekking op non-conformiteit (bijvoorbeeld asbest), ontbindende voorwaarden of contractuele boetes. Burengeschillen gaan nog al eens over erfdienstbaarheden, recht van overpad, erfafscheidingen (mandeligheid), afwatering, beplanting (b.v. coniferen).

Graag ondersteunen onze advocaten u bij vraagstukken ten aanzien van deze onderwerpen. Of het nu gaat om procederen, advisering, second opinions, mediation dan wel begeleiding van de aan de orde zijnde trajecten.

Werkzame
advocaten