Voor TRC Advocaten valt het rechtsgebied ondernemingsrecht uiteen in datgene wat zich intern in een onderneming afspeelt en waar de onderneming extern mee te maken heeft. Wat het ondernemingsrecht “intern” betreft kunt u denken aan: 

 • De positie tussen aandeelhouders en vennoten.
 • De positie van de statutair directeur.
 • Het interne toezicht, de formaliteiten rondom aandeelhoudersvergaderingen, te nemen besluiten, de vernietiging van aandeelhoudersbesluiten.
 • Het bestuur van een rechtspersoon.
 • De personen vennootschappen zoals de maatschap, de vennootschap onder firma, de eenmanszaak.
 • De rechtspersonen zoals de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de vereniging en de stichting, de coöperatieve vereniging.
 • Allerhande overeenkomsten zoals de aandeelhoudersovereenkomst, de managementovereenkomst.
 • De diverse soorten aandelen en de rechten daaromtrent zoals de Stock Appreciation Rights.
 • Geschillen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam
 • De herstructurering en de reorganisatie van een onderneming.

Wat de onderneming “extern” betreft denkt TRC Advocaten met name aan de relaties tussen bedrijven onderling.

Zoals: 

 • De verkoop van een onderneming door middel van een activa/passiva-transactie of aandelentransactie.
 • Allerhande overeenkomsten daaromtrent. De geheimhoudingsovereenkomst ofwel de Non Disclosure Agreement, de koop en verkoop van aandelen.
 • De Franchiseovereenkomst, de distributieovereenkomst.
 • De incasso of inning van specifieke geldvorderingen van de ene onderneming op de ander.
 • Geschillen tussen ondernemingen.

 

 

Stel uw vraag aan de Brabantse Ondernemers Desk

Werkzame
advocaten